Uttalelser

Støtte fra Rogalandskonferansen til de streikende i kultursektoren – oktober 2021

LO sine medlemmer i kultursektoren har vært i streik siden begynnelsen av september. Disse kommer fra Fagforbundet, Creo og NTL.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2021

Vi må finne alternativer til markedsliberalismen Mangeårig høyrepolitikk og nyliberalistisk form for kapitalisme endrer samfunnet dramatisk. EU har utviklet seg i en retning som befester nyliberalismen i form av traktater, direktiv, forordninger og pålegg. Dette er udemokratisk fordi det fratar folkevalgte styring og kontroll over utviklingen fordi EU/EØS sine lover og

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2019

Hele faste stillinger, 6-timers normalarbeidsdag, omstilling til grønn industri, EU og EØS.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2018

Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Etter stortingsvalget 2017: Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2016

Vi opplever en samfunnsutvikling med økt arbeidsløshet, angrep på faglige rettigheter, skattelette for de rike, trygdekutt og store forskjeller. 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2015

Ny politisk kurs! 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2014

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft! 

Go to Top