Uttalelser

Støtte til streikende i PBL-barnehagene

Rogalandskonferansen 2022 gir sin fulle støtte til de streikende i PBL-barnehagene. Takk for at dere tar kampen for anstendig pensjon. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge - dette er en streik for rettferdighet. LO i Rogaland mener det er et rettferdig og åpenbart krav at ansatte i

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2022

NAV og Tillitsreformen Rogalandskonferansen krever full reversering av usosiale kutt i satsene til unge AAP mottakere. Det er like dyrt å leve uansett alder. Syke mennesker blir ikke friskere ved å tvinges ut i økonomisk uførhet. Det samme gjelder tiltakssatsene. Opptjeningsperioden på dagpenger må fortsatt beregnes ut fra en periode

Støtte fra Rogalandskonferansen til de streikende i kultursektoren – oktober 2021

LO sine medlemmer i kultursektoren har vært i streik siden begynnelsen av september. Disse kommer fra Fagforbundet, Creo og NTL.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2021

Vi må finne alternativer til markedsliberalismen Mangeårig høyrepolitikk og nyliberalistisk form for kapitalisme endrer samfunnet dramatisk. EU har utviklet seg i en retning som befester nyliberalismen i form av traktater, direktiv, forordninger og pålegg. Dette er udemokratisk fordi det fratar folkevalgte styring og kontroll over utviklingen fordi EU/EØS sine lover og

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2019

Hele faste stillinger, 6-timers normalarbeidsdag, omstilling til grønn industri, EU og EØS.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2018

Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Etter stortingsvalget 2017: Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2016

Vi opplever en samfunnsutvikling med økt arbeidsløshet, angrep på faglige rettigheter, skattelette for de rike, trygdekutt og store forskjeller. 

Go to Top