Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2019

Hele faste stillinger, 6-timers normalarbeidsdag, omstilling til grønn industri, EU og EØS.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2018

Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2017

Etter stortingsvalget 2017: Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2016

Vi opplever en samfunnsutvikling med økt arbeidsløshet, angrep på faglige rettigheter, skattelette for de rike, trygdekutt og store forskjeller. 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2015

Ny politisk kurs! 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2014

Forsvar arbeidsmiljøloven – styrk fagbevegelsens kampkraft! 

Uttalelse fra Rogalandskonferansen 2013

Frihet og den påtroppende regjeringa.

Go to Top