LO sine medlemmer i kultursektoren har vært i streik siden begynnelsen av september. Disse kommer fra Fagforbundet, Creo og NTL. 

Våre fagforeningskamerater kjemper for en rettferdig pensjon, en kjønnsnøytral og livslang hybrid pensjon. De er ved sin fulle rett, nå som de bruker det viktigste virkemiddelet vi har i et organisert arbeidsliv: retten til å streike. 

Arbeidsgiver har vist en manglende vilje til å lytte, og en manglende evne til å verdsette sine ansatte. At arbeidsgiverne fortsatt velger å stenge kulturlivet framfor å holde løftene sine om en rettferdig pensjon, er både overraskende og uforståelig.

Topplederne i kultursektoren og Spekter har ikke vist noen vilje til å holde løftene om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.  Et løfte de ga i 2016, da våre medlemmer gikk med på en dugnad for kulturinstitusjoner i skvis. De sa ja til en midlertidig ordning mot at partene skulle forhandle fram en kjønnsnøytral og livsvarig pensjonsordning.

Streiken i kultursektoren demonstrerer viktigheten av å være organisert. Hvor viktig det er å ha noen i ryggen når man opplever å bli urettferdig behandlet. Vi står sterkere når vi står sammen.

Streiken handler om å behandle sine ansatte likt, og det handler om gjensidig respekt fra arbeidsgiversiden. Det handler om en verdig alderdom, og en pensjon å leve av. Det er en grunnleggende rett å bli behandlet likt, uavhengig av kjønn.  Dere går foran og viser vei for mange i privat sektor.

Kravet til kulturarbeiderne er ikke urimelig, og Rogalandskonferansen støtter dere i kampen for en rettferdig pensjon.