Det var ca 90 deltakere på årets konferanse som er en del mindre enn tidligere. Det skyldes nok ettervirkninger av korona-tiltakene og at det ble sent bestemt å avholde en fysisk konferanse. På fredag var det paneldebatt med politikere fra de rødgrønne partiene ledet av redaktør i Rogalands Avis Bjørn Sæbø. Temaene her var jernbanepolitikk og boligpolitikk. 

På lørdag var første tema markedsliberalismen og om det finnes alternativ til denne. Etter lunch var det klima og industri som stod på programmet med innledninger og debatt og selvsagt dreide noe av debatten seg om framtida for olje og gassproduksjonen i Norge. Selv om det var forskjellige synspunkt på dette blant dem som deltok i debatten så var det også mye enighet om hva vi må satse på videre og at framtidig industri vil bygge på kunnskap og teknologi fra oljeindustrien.

På søndag ble det debatt om skole og fagutdanning. Lærer, forsker og samfunnsdebattant Simon Malkenes holdt en gripende innledning om både ytringsklimaet i Oslo-skolen og om konsekvensene av nyliberal skolepolitikk med fritt skolevalg. Arvid Ellingsen fra samfunnspolitisk avdeling fikk fortalt en del om de positive sidene ved fagopplæringen i Norge og om ufordringene som ligger der, samt om behovet for utdanning som bygger videre på fagbrev.

Som vanlig kom det mange engasjerte og gode innlegg fra konferansedeltakerne under alle temaene.