Fredag 22. oktober

Fra kl. 15.00: Registrering

16.30-16.45: Velkommen

16.45-19.00: Politikerdebatt – Tema annonseres senere

 • SV – Ingrid Fiskaa
 • Rødt – Mímir Kristjánsson
 • SP – Geir Pollestad
 • AP – Trine Lise Sundnes
 • MDG – Arild Hermstad
 • Debattleder Bjørn Sæbø, redaktør Rogalands Avis

20.00: Middag

Lørdag 23. oktober

EN SLUTT FOR MARKEDSLIBERALISMEN? TID FOR REFORMER?

Korona-krisa har til fulle vist svakhetene ved markedsliberalismen. Salget av Norsk Medisinaldepot har svekket beredskapen innen smittevern. Flere sier klimakampen ikke kan vinnes uten at vi erstatter kapitalismen med noe annet. I årtier har makt blitt flyttet fra demokratiske institusjoner og til markedet eller til institusjoner med begrenset samfunnsansvar. Eksempel på dette er nasjonalbankene som ikke lenger er under demokratisk kontroll. Det samme gjelder viktig infrastruktur som telenett, post, jernbane og båt og veitransport. Har super-kapitalismen ført til at politikerne har abdisert for markedet? Hva gjør fagbevegelsen?

09.00: God morgen – kulturelt innslag

09.30: Om markesliberalismen og nyliberalismen

 • Anders Ekeland, samfunnsøkonom i SSB, SV-politiker

10.00: Pause

10.15:  På innsiden av nyliberale tenketanker

 • Ivar Hippe, tidligere journalist og forfatter av «Korstoget mot velferdsstaten»

10.45:  Pause

11.00:  Finnes det alternativer?

 • Marie Storli, Rethinking Economics
 • Joachim Møllersen, Radikal Portal

12.00: Pause

12.15: Paneldebatt

 • Samtaleleder Linn Herning, leder av For Velferdsstaten

13.30: Lunsj

KLIMA OG INDUSTRI

Oljeindustrien har gitt den norske staten store inntekter som både har bidratt til en generell velstandsutvikling og utviklet en høyteknologisk industri som ikke bare har kommet oljesektoren sevl til gode. Må oljevirksomheten trappes ned for at verden skal nå våre klimamål? Hva skal komme i stedet for i så fall og hvordan unngå arbeidsledighet for de som til nå har jobbet i oljeindustrien? Har det betydning at lille Norge trapper ned sin produksjon, eller er det symbolpolitikk? Oljen vil uansett ta slutt en gang og når vil det være riktig å starte utvikling av annen industri? Vi inviterer til dialog mellom industrifolk og de som jobber for tiltak mot klimaendringene.

 

14.30: Kulturelt innslag

 • Lars Ove Seljestad, forfatter, initiativtaker og primus motor for Jernrosa – politisk litteraturfestival

14.45: Polarisering i klima- og oljedebatten

 • Camilla Houeland, Postdoktor UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Kommentarer fra Erling Holmefjord, Industri og Energi og Ingunn Gjerstad, LO i Oslo

15.45: Pause

16.00: Klima og Industri

 • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
 • Jørn Prangerød, rådgiver i Fellesforbundet

17.00: Pause

17.15: Klima og industri – paneldebatt

 • Paneldebatt – debattleder Jo Jenseg, LO i Stavanger og Omegn

18:15: Slutt for dagen

19:30: Middag og underholdning

Søndag 24. oktober

HVA ER EN GOD SKOLE?

Hvor har tiår med test-regimer, Pisa og målstyring brakt oss? Hvordan sørger vi for en god skole hvor alle elever kan få brukt og utviklet sine evner? Hvordan ser en god yrkesutdanning ut. Hva skal til for å heve statusen til yrkesfagene? I valgkampen i år har nok ikke skoledebatten vært særlig sentral, men desto viktigere er det å få satt dette på dagsorden i tida som kommer. Fagbevegelsen har lang tradisjon i å kjempe for utdanningsmuligheter for alle, men hva mener vi om innholdet i skolen.

 

09.00: God morgen – kulturelt innslag                                          

09.15: Hvordan kan en god skole se ut?

 • Simon Malkenes, NTNU-stipendiat og forfatter

 10.15: Hvordan styrke yrkesfagene og fagopplæringen?

 • Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO

10.45: Pause

11.00: Hva er en god skole?

 • Kommentarer fra Daniel Gudbrandsen, Faglig ungdomssekretær i LO i Rogaland, Tom Kalsås, leder av yrkesopplæringsnemnda i Rogaland, Monika Kvilhaugsvik, Skolenes Landsforbund, Mona Larsen Kjærvoll, FO og Bjørn Johannessen, barne- og ungdomsarbeider og medlem i Fagforbundet
 • Paneldebatt                                         

13:15: Avslutning med uttalelsen

14.00: Lunch

 

Det vil bli satt av tid til debatter under alle temaene og små pauser underveis