Fredag 18. oktober

Fra kl. 15.00: Registrering

16.30-16.45: Velkommen

16.45-19.00: Heltidskultur, 6 timers dag og dagsaktuelt tema

 • Torgeir Knag Fylkesnes , SV – nestleder
 • Bjørnar Moxnes, Rødt – partileder
 • Per Olaf Lundteigen,SP – Arbeids- og sosialkomiteen
 • Hadia Tajik, AP– 1. nestleder
 • Arild Hermstad, MDG – talsperson
 • Julie Lødrup –  LO, 1. sekretær
 • Debattleder – Harald Birkevold, journalist

20.00: Middag og sosialt samvær

 • Allsang og flott dansemusikk fra vårt eget husorkester

 

Lørdag 19. oktober

FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Hvilke av dagens jobber vil fortsette og hvilke vil forsvinne? Skal vi fortsatt være en oljeøkonomi eller trenger vi flere bein å stå på? Selv med fortsatt oljeutvinning så vil mange jobber i sektoren forsvinne som følge av ny teknologi, hva skal de erstattes med? Hva skal være statens rolle? Hvor lange arbeidsdager (og hvor langt arbeidsliv) vil vi ha? Hva skal til for å skape trygghet for både arbeid og inntekt for dem som skal inn på arbeidsmarkedet og for framtidige generasjoner?

09.00: God morgen

09.45-13.30: Fremtidens arbeidsliv i et grønt perspektiv 

 • Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre AS

Pause

 • Kjersti Barsok, NTL – leder
 • Frode Alfheim, IE – leder

Spørsmål

13.30-14.30: Lunsj

14.30-19.00: Vi fortsetter med dagens tema:

 • Uavklart, MDG – ung, talsperson
 • Astrid Hoem, AP – nestleder AUF
 • Tiril Vold Hansen, Rød ungdom – nestleder
 • Anders Sjalg Unneland, SU leder
 • Ada Arnstad, Senterungdommen, leder
 • Debattleder Mimir Kristjansson

Debatt

19.30: Middag og sosialt samvær

 • Underholdning og igjen dans til vårt husorkester

 

Søndag 20. oktober

HVOR GÅR EUROPA?

I desember i fjor lanserte Labour-leder Jeremy Corbyn en visjon om et sosialt og sosialistisk Europa. I flere land styrker imidlertid høyreekstreme partier og bevegelser seg og de vinner oppslutning. Samtidig ser vi også flere eksempler på at venstresiden styrker seg, gjerne gjennom folkelige bevegelser som også vinner oppslutning i valg. Vi har sett og ser tendenser til opprør mot resultatene av det markedsliberalistiske EU-prosjektet. Men EU-institusjonene driver også en intens kamp for å konsolidere og videreutvikle unionsprosjektet. Venstresiden i Europa omfatter både tilhengere og motstandere av EU. Hva er realistiske framtids-scenarier og hvordan skal fagbevegelsen og venstresida gjøre Corbyn sin visjon til en realitet?

09.00: God morgen

09.45-10.50: Et Europa etter EU

 • Chr. A. Smedshaug – Daglig leder i AgriAnalyse AS

Pause

10.50-11.30: Venstresida sitt forhold til EU

 • Asbjørn Wahl – Veteran i nasjonal og internasjonal fagbevegelse

11.30-13.15: Samtale om dagens tema ledet av Mimir Kristjansson

 • Lill Fanny Sæther – Sekretær i LO i Oslo og aktivist
 • Roy Pedersen – Tidligere leder i LO i Oslo og aktivist
 • Asbjørn Wahl – Veteran i nasjonal og internasjonal fagbevegelse
 • Chr. A. Smedshaug – Daglig leder AgriAnalyse AS

13:15-14.00: Avslutning med uttalelsen

14:00: Lunsj

 

Det vil bli satt av tid til debatter under alle temaene og små pauser underveis