Fredag 6. oktober

15.30 – 16.30: Registrering

16.30 – 16.45: Velkommen

16.45 – 19.30: Den politiske situasjonen etter valget. Hva nå?

Innledere:

 • Eirin Sund, Ap
 • Kirsti Bergstø, SV
 • Geir Pollestad, Sp
 • Rose Maiken Flatmo, Rødt
 • Terje Olsson, LO

Pause og debatt.

Debattleder: Maria Aano Reme

20.00: Middag og sosialt samvær, allsang og flott dansemusikk fra våret eget husorkester.

 

Lørdag 7. oktober

09.00: God morgen!

09.30 – 18.00: Det framtidige arbeidslivet

Innledere:

 • Jonas Løvdal: «Tid for omstilling? Hva bør vi gjøre?»
 • Are Tomasgard: «Digitalisering og robotisering. Hva vil det si for det framtidige arbeidslivet? Hvor skaper vi nye jobber?»
 • Andreas Ytterstad: «100.000 klimajobber, er det mulig?»

Pause og debatt.

13.00 – 14.00: Lunsj 

14.00 – 18.00:  Det framtidige arbeidslivet

Innledere:

 • Sara Bell: «Hvordan følger vi opp LO-kongressens vedtak om å jobbe for arbeidstidsreduksjonen?»
 • Atle Rostad: «Midlertidighet i form av innleie, i lovens randsone og utenfor.»
 • Frøydis Patursson: «Kvinner og midlertidige ansettelser.» 

Pause og debatt.

20.00: Middag og sosialt samvær, underholdning og igjen dans til vårt husorkester.

 

Søndag 8. oktober

09.00: God morgen!

09.15 – 13.15: Den europeiske fagbevegelsens utfordringer

Innledere: 

 • Asbjørn Wahl: «Hvordan skal europeisk fagbevegelse bli en kraft mot markedsliberalisme og økte forskjeller?»
 • Jakob Lykke: «Forsvar institusjonene.»
 • Ingeborg Eliassen: «Når sjefen er en app!»

13.15: Avslutning og uttalelsene

14.00: Lunsj